VINAŘSTVÍ ANTONÍNA KONÍČKA - CELARIA s.r.o.

Naše malé vinařství se nachází v obci Popice u Znojma. Zdejší malebná příroda jižního okraje Národního parku Podyjí, historická vesnická architektura a pečlivě obdělávané vinohrady rozložené v kulturní krajině poskytují návštěvníkům neopakovatelnou atmosféru této části Znojemské vinařské podoblasti.

Hrozny pro naše vína pocházejí z vinic, kde je uplatňován citlivý přístup k ekologii. Při vlastní výrobě pak respektujeme přirozené biodynamické procesy. Vznikají tak vína, která zrají v dubových a akátových sudech v prostorách 200 let starého historického sklepa. Genius loci tohoto místa je umocněn skutečností, že sklep vlastnila svého času i rodina popického rodáka a světoznámého spisovatele Charlese Sealsfielda (1793-1864) http://www.sealsfield.cz/. Proto se na našich láhvích setkáte s označením CHARLES SEALSFIELD´S CELLAR.

V lisovně i sklepě pořádáme ochutnávky vín s posezením. Při delším pobytu Vám můžeme poskytnout ubytování a připravit program na míru, spojený s pěší či cyklo turistikou a návštěvou místních pamětihodností, kulturních akcí nebo přírodních scenérií Národního parku Podyjí.

Vinařství, jeho filozofii a způsoby výroby vína vede Antonín Koníček, absolvent Střední vinařské školy ve Valticích, Mendlovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně, držitel všech degustátorských osvědčení a zkoušek v České republice, certifikovaný degustátor DIN, ISO, rakouských norem ÖNORM a SZPI.

Více než dvacetiletá praxe ve vinařství Modrý sklep utvářela pohled na výrobu vína, jakožto nejpřírodnějšího alkoholického nápoje, přirozenými biodynamickými procesy a ponecháním přírodní podoby nápoje, který provází lidstvo tisíce let.

Těšíme se na Vaši návštěvu